Home Muziek & dans Drama Beeldend Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatje missie

Hoe werken wij?

Kennismakingsgesprek

Tijdens een kennismakingsgesprek met een van onze therapeuten bekijken we samen met u welk medium (beeldend, drama, muziek, dans) het meest geschikt is voor u en uw hulpvraag. We spreken dan samen gedurende dit gesprek met u af op welke manier en hoe lang we de therapie in gaan zetten. Deze afspraken leggen wij vast in een behandelcontract. Wanneer u onder behandeling van een arts of therapeut staat is het wenselijk om de inzet van vaktherapie daarmee af te stemmen.

 

Observatie en vakdiagnostiek

Om de behandeling goed vorm te kunnen geven is het belangrijk gedurende enkele sessies te kijken naar hoe u met het medium omgaat. Hierna stelt de therapeut samen met u een behandeldoel vast. Daardoor kan de behandeling gericht plaatsvinden en weet u waaraan u gaat werken.

Ook kunnen wij vakdiagnostiek aanbieden, als het van belang is uw hulpvraag duidelijker in beeld te krijgen.

 

Behandeling en begeleiding

Tijdens de behandeling gaat u met de therapeut aan de slag met het behandeldoel. Dit gebeurt meestal in wekelijkse of tweewekelijkse sessies. Regelmatig vindt er tussenevaluaties plaats, om te bespreken hoe u de therapie ervaart en in hoeverre u vorderingen maakt met betrekking tot het doel.

Tijdens de sessies gaat de therapeut met u aan de slag met beeldend werken, drama, muziek en/of dans. Door op uw doel gerichte methoden en werkvormen doet u ervaringen op, die u kunnen helpen uw doel te behalen.

 

Behandeling en begeleiding thuis

Soms is het nodig of wenselijk de behandeling bij u aan huis te laten plaatsvinden. Dit is in bepaalde gevallen mogelijk. Bij aanmelding en in het kennismakingsgesprek kan dit besproken worden.

 

Evaluatie en afsluiting

Als de behandelperiode is afgelopen vindt een evaluatiegesprek plaats, waarin u met de therapeut bespreekt in hoeverre u uw doel behaald heeft. Ook kunnen eventuele vervolgstappen worden besproken.

 

Beroepscode

Veel beroepsgroepen in de gezondheidszorg leggen in een 'beroepscode' bepaalde gedragsregels, normen en waarden vast. De beroepscode van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) geldt als toetsnorm voor de uitoefening van het beroep van 'vaktherapeut' .

Meer hierover vindt u hier.

 

Informatie en aanmelding

Voor informatie en aanmelding, zie Contactgegevens

Vaktherapie Twente