Home Muziek & dans Drama Beeldend Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatje missie

Beeldende therapie

Beeldende therapie is een behandelmethode voor mensen met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. De therapie is er op gericht veranderings-, ontwikkelings, stabilisatie en/of acceptatie processen te bewerkstelligen. Beeldende middelen, zoals schildertechnieken, houtbewerking, steen, klei, textiel en digitale media, vormen de basis van het beeldend therapeutisch werken. Hierbij past de therapeut  technieken toe uit de beeldende kunst, zoals werken met symbolen en rituelen. Daarnaast hanteert hij technieken die gericht zijn op de beleving.

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie, waarbij sprake is van een concreet werkproces en eindresultaat. De therapeut zet beeldende middelen  in om tot uiten en beleven van bewuste en onbewuste gedachten en gevoelens te komen. De problemen worden door beeldend werken ervaren en zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar. Het aanbod dat de therapeut op de cliënt afstemt en de daarbij passende interventies, zorgen ervoor dat er een proces in het beeldende werken op gang wordt gebracht dat gelijk loopt met het beoogde psychische proces.

Het gaat in beeldende therapie niet louter en alleen om de ervaring. Een noodzakelijk onderdeel van beeldende therapie is het verlenen van betekenis aan de ervaringen die de cliënt in de therapie opdoet, in relatie tot de problemen of stoornis. Hierbij kan het gaan om het verwoorden van opgedane ervaringen. Ook kan het gaan om het leggen van verbanden. Dit kunnen verbanden zijn tussen de therapie-ervaringen en de gevoelens, gedachten en reacties van anderen, verbanden tussen de therapiesituatie en het dagelijks leven of verbanden tussen therapie-ervaringen en ervaringen uit het verleden of toekomstverwachtingen.

Wat zijn belangrijke eigenschappen van beeldende therapie? 

 • In contact komen met eigen gevoelens via het beleven van werken met materialen
 • Ordenen van gedrag en gevoelens tijdens het beeldend werken
 • Grip krijgen op gevoelens, doordat het beeld zichtbaar en tastbaar blijft bestaan
 • Leggen van verbanden tussen therapie-evaringen en het dagelijkse leven
 • (Opnieuw) betekenis geven aan (eerdere) ervaringen
 • Zicht krijgen op de eigen rol binnen samenwerking
 • Woorden vinden voor problemen doordat er beelden van zijn gemaakt

De meerwaarde van beeldende therapie is het tastbare, zichtbare beeld met al zijn zeggingskracht

Tijdens het vormgeven ontstaat een proces waarin je:

 • onbewuste gevoelens  zichtbaar en voelbaar kunt maken waarna je ze los kunt laten
 • tot inzichten komt
 • je zelfvertrouwen kunt vergroten
 • je situatie leert veranderen of accepteren
 • oude patronen loslaat
 • nieuwe, soms onverwachte, keuzemogelijkheden ziet en uitprobeert in materiaal.

In dit proces begeleid ik je, maar de keuze voor wat je nodig hebt maak jij zelf. Door te doen, je zintuigen in te zetten, te  voelen, denken en weten ligt je ontwikkeling zo in eigen handen.

Verf Klei Verven

Vaktherapie Twente