Home Muziek & dans Drama Beeldend Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatje missie

Aanbod

Individueel

Het aanbod is breed en flexibel. De manier van werken en de methoden die gebruikt worden, hangen af van uw hulpvraag, wensen en mogelijkheden. Na enkele sessies bespreken we samen wat u via dramatherapie kunt gaan bereiken, waaraan u wilt gaan werken. Ook spreken we samen af op welke manier we dat willen gaan doen.

We kunnen onder andere werken met:

 • Improvisatie en transformatie (methode Developmental Transformations)
 • Autobiografisch therapeutisch theater: uw eigen (levens)verhaal spelen of zien
 • 'Storytelling', vertellen, verhalen maken, verhalen spelen
 • Personages spelen: andere rollen leren kennen
 • Bewegingstheater, dans
 • Schimmenspel, hoorspel, poppenspel
 • Realistisch rollenspel (o.a. voor assertiviteitstraining)
 • Creatief schrijven
 • Presentatie (zekerder voelen, contact maken, gezien en gehoord mogen worden)

Leertherapie

In het kader van de methode Developmental Transformations geeft Denise leertherapie aan trainees van o.a. Stichting Developmental Transformations Noord (zie: www.developmentaltransformations.nl).

 

Groep

Het werken in een groep kan voor sommige mensen een extra stimulans zijn deel te nemen. Drama heeft immers ook te maken met samenspel, kijken, gezien en gehoord worden. Herkenning van wat anderen doen en ervaren en meedenken met elkaar is waardevol. Ook kan het zijn, dat u na enige individuele sessies meer mogelijkheden heeft in een groepsaanbod.

Groepsaanbod kan van start gaan bij minimaal 3 deelnemers. Een 'serie' sessies bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten.

In overleg wordt afgesproken wanneer u in een groep kunt starten. Welke groep voor u geschikt is bespreken we gezamenlijk.

  Training op maat

  Het is mogelijk om als groep, bijvoorbeeld vanuit een organisatie, een training ‘op maat’ aan te vragen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om samenwerking, improvisatie, elkaar zien en naar elkaar luisteren, sociale vaardigheden.

  Vaktherapie Twente